Stacks Image 226628

Kyrkhults kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius.

Källor:
Webb: Kyrkhults församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6

Gps: 56.3550, 14.5890

Producerad för

Stacks Image 65528