Stacks Image 294246

Aspö kyrka

Även om Bleking är förknippad med sina äldre kyrkor, som de i Karlskrona och Edestad, Ramdala och Ronneby, har var fjärde församling en kyrka som är byggd efter 1860.
Så bland annat Aspö kyrka som stod färdig 1891. Det var arkitekten Hjalmar Thedenius som utarbetat ritningarna till både Aspö och närbelägrna grannön Hasslö kyrka, även om dessa ritningar senare omarbetades av Gustav respektive Agi Lindgren. Som byggmästare anlitades Carl Johnsson.

Kyrkan är byggd av tegel som fraktades i stora lastekor från Vörta tegelbruk i Nättraby. Dock var kvalitén på teglet så dåligt att det ända till våra dagar varit ett ständigt problem. Stenen till kyrkans grund togs och höggs på här på ön.

Kyrkans kor är inte som annars brukligt placerat i öster, utan i väster, efter som man planerade byggnadens läge så att ingången låg mot vägen.

Aspö ingick fram till 1880-talet som en del av Nättraby socken, och med bygget av kyrkan kunde Aspö bilda egen socken. Det innebar också en stor lättnad för Aspöborna som slapp en mils sjöresa till sockenkyrkan i Nättraby.

Kyrkans fasta inredning är bevarad från byggtiden, och inför 100-årsjubileet återställdes de ursprungliga färgerna i koret samt på predikstol och altare.

Över den snidade dopfunten hänger en tidigare altartavla som skänktes av Aspö lotsar.

En liten staty som ska föreställa biskop Eskil i Lund, är skänkt av konstnären Tommy Westerberg. Eskil som var av förnäm börd vistades i sin ungdom i bland annat Clairvaux, dit han även fick fly när han som ärkebiskop kom i konflikt med kung Valdemar den stora. Bland annat kunde han innan dess, 1145 inviga Lunds domkyrka.

Läktarorgeln var tidigare var kororgel i Fredrikskyrkan i Karlskrona, och är byggd 1982 av Grönlunds orgelbyggeri. Den har kompletterats med en digitalorgel i koret.

På båda långhusväggarna finns vapensködar för minsveparen HMS Aspö. Det var en av 12 båtar i ”Arköklass" som var byggda i trä för att inte utlösa magnetminor. HMS Aspö som byggdes på Karlskronavarvet och sjösattes 1962, togs ur tjänst 1989, såldes två år senare, och listades i slutet av 1990-talet av Sjöfartsverket som vrak.