Stacks Image 304155

Lysekils kyrka



Källor:
Webb: Lysekils pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Lysekils kyrka - en vägledning för besökande”.
Tidning: ”Hittade flaskpost under renovering”. Lysekilsposten 23 januari 2016. Magnus Svensson.

Gps: 58.2716, 11.4338

Producerad för

Stacks Image 304152