Stacks Image 304835

Svenneby gamla kyrkaKällor:
Webb: Kville pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Ödekyrkan i Svenneby”. Börje Sandelin & Artur Nilsson 1962.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 58.4997, 11.3241

Producerad för

Stacks Image 304830