Stacks Image 305641

Björkö kyrkaKälla:
Häfte: ”Björkö kyrka 50 år 1957-2007”. Björkö Kyrkostiftelse.

Gps: 57.7350, 11.6772

Producerad för

Stacks Image 305638