Stacks Image 305659

Carlstens fästningskyrkaKälla:
Häfte: ”Vårdprogram för Carlstens fästning, 0401” Statens Fastighetsverk.

Gps: 57.8861, 11.5792