Stacks Image 304006

Käringöns kyrkaKällor: Webb: Orust pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Käringön kyrkas historia”. Bill Slagarp.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 58.1108, 11.3637

Guiden producerad för

Stacks Image 91777