Stacks Image 304524

Malmöns kyrkaKällor:
Webb: Södra Sotenäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Malmöns kyrka”. Birgit Boman.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 58.3482, 11.3364

Producerad för

Stacks Image 232042