KYRKOGUIDEN.SE berättelser ur vår kulturhistoria
Idre kyrka

AUDIOGUIDE ÄNNU EJ TILLGÄNGLIG

Idre kyrka är Dalarnas och stiftets nordligaste sockenkyrka. Området tillhörde fram till 1644 Norge, och platsen för den nuvarande kyrkan är en mycket gammal gudstjänst- och kyrkplats. Det finns källor som berättar att en kyrkobyggnad skulle ha funnits här redan på 1400- eller 1500-talet. På 1780-talet ansågs det dåvarande lilla kapellet vara nedslitet och utdömt, men ett planerat nybygge kunde inte genomföras på grund av fattigdom och krig. År 1831 beskrevs kapellet som ”litet, ruttnadt och mossbeväxt” med ytterligare brister, men först 1842 kunde en ny kyrka invigas på platsen.
Den nya kyrkan, som uppfördes efter ritningar från 1835 av arkitekt C. Ståhl, hade ett anspråkslöst yttre. Byggnationen var dock ett hastverk och snart uppstod problem. Tornet var dåligt och kyrkorummet saknade uppvärmning.

I samband med en biskopsvisitation år 1894 blev det klart att orten behövde en ny kyrka. Arkitekt G. Améen ritade ett förslag som antogs år 1908, och den 20 september år 1914 invigdes kyrkan, som dock inte är den kyrka som står här dag. Kyrkan stod bara i elva år. I november 1925 brann byggnaden ned.

Efter mycken tvekan beslöt man 1932 att låta uppföra en ny kyrka på den anrika platsen vid Idresjön, där de tidigare kyrkorna legat. Till arkitekt valdes Knut Nordenskjöld och den 19 november 1933 kunde den nuvarande kyrkan invigas. Den fick en utformning och stil som påminner om gamla kyrkan som övergivits 1914.

Det stora triumfkrucifixet, är liksom krucifixet som står på altaret skapade 1933 av konstnären Carl Fagerberg.

De två obelisker som står uppställda på altarringen var tidigare placerande längst fram på främsta bänkraden, på båda sidor om mittgången.

Den ursprungliga orgeln från 1933 ersattes 1971 med en Hammarberg-orgel med två manualer och pedal. Sammanlagt har den 13 stämmor.

Tre malmkronor hänger över mittgången och en över läktaren. De är sannolikt samtida med kyrkan. Ytterligare en liknande krona hänger i tornkammaren.

Mellan fönstren på långväggarna finns vägglampetter som bär Dalarnas landskapsvapen, de korslagda dalpilarna, krönta av hertigkronan.

I kyrkans klockkammare, i tornet, hänger tre klockor. "Storklockan" och "Lillklockan" tillkom i samband med kyrkans invigning 1933, men de är gjutna tidigare som beredskapsuppdrag och inköpta från lager. Den tredje klockan tjänar som slagverk till tornuret. Denna klocka som räddades från branden 1925 flyttades därefter till en stapel vid Gammelkyrkan.

Över dörren till sakristian i koret hänger en klocka som ursprungligen kommer från Storbo, vid norska gränsen, där den hängde i en klockstapel vid kyrkogården.

________________________________________________________________________________________________
Källa:
Pdf: Kulturhistorisk karakteristik. Idre kyrka. Västerås stift. Inventering: Jean-Paul Darphin
________________________________________________________________________________________________

Textbearbetning Christer Smedberg.


close
Get Directions to Our Location