Stacks Image 281339

Ganns kyrkoruin

Ganns kyrka byggdes på 1200-talet, men låg i en liten socken med dåliga förbindelser och blev därmed att betrakta som en ”gårdskyrka”.

En teori är att Ganns kyrka kanske var en pilgrimskyrka som byggts av cisterciensorden. Kyrkan kunde då användas av munkarna innan de samlade sig för att från Fårösund åka över till Estland för att förkunna sitt kristna budskap.

I slutet av 1500-talet övergavs kyrka, men användes ändå sporadiskt under 1600-talet.

Man antar att kyrkans mittkolonn flyttades till Fleringe kyrka efter att denna återuppbyggdes efter en brand 1676.

I flera sammanhang berättas om Biskop Kolmodin som på midsommardagen 1692 kom för tidigt till gudstjänsten varför han begav sig bort till den närliggande ”Hångers Källa”, där han fick inspiration till att skriva psalmen ”Den blomstertid nu kommer”.

Kyrkoruinen konserverades 1924 och är numera ett attraktivt turistmål.

När kyrkan lämnades öde användes den gamla kyrkklockan först som vällingkocka, innan den i början av 1900-talet hamnade i en klockstapel i Hultungs i Bunge, för att sedan 1921 skänkas till Bungemusset.

Nuvarande klockstapel, som finns uppställd vid ruinen byggdes ursprungligen av anställda och interner vid fångvårdsanstalten i Lärbro, där den också stod uppställd invid ett kapell.
Biskopinnan Andeberg hade skrivit till Bergholtz gjuteri i Sigtuna med en förfrågan om en ev donation, och en klockan överlämnades 1964 som gåva till Lärbro Fångvårdsanstalt.
När anstalten lades ner 1996 donerades klockstapel med klocka till Lärbro Församling för användning vid Ganns ödekyrka, där den återinvigdes i april 1997.