Stacks Image 281339

Roma klosterruin

Roma kloster började byggdas år 1163 av cisterciensermunkar från Nydala kloster i Småland, på platsen för det gotländska tinget, Gutnaltinget, därav klostrets medeltida namn, Monasterium Beatae Mariae Gutnaliae. Men från 1400-talet är klostret känt som Roma kloster.
Förutom kyrkan, vars ruiner vi ännu kan se., bestod anläggningen också av bostäder för munkar och lekbröder samt en byggnad med kök och matsal.

Klostrets förste kände abbot Petrus, var personlig lärjunge till Bernhard av Clairvaux.

Till skillnad från moderklostret var Roma kloster förmöget redan från början av 1200-talet och ägde stora egendomar både på Gotland, på Öland och nästan en femtedel av Estland. Munkarna sålde jordbruksprodukter i Visby och exporterade också till andra Hansastäder.

Klostrets siste abbot, Johannes Bohnsack, tvingades 1519 att avstå de estländska godsen till Kristian II, i Sverige känd under tillnamnet Tyrann. Några år senare, senast 1531 i samband med den danska reformationen, blev klostret helt konfiskerat av kronan, och blev då Roma kungsgård. Platsen brukades av länsherrar som försåg danske kungen och hans hov med livsmedel.
Bohnsack blev samtidigt kyrkoherde i en närbelägen socken.

I samband med freden i Brömsebro 1645 blev Gotland svenskt och fram till 1832 disponerades kungsgården av öns landshövdingar som löneförmån.

Klosterbyggnaderna stod kvar ganska orörda ända tills landshövdingen Johan Didrik Grönhagen på 1730-talet byggde en ny mangårdsbyggnad och tog sten från klosterruinerna. Valven på klosterkyrkan raserades då, och kyrkan inreddes till ladugård.
I början av 1800-talet lät en annan landshövding riva sidoskeppens yttermurar ytterligare.

Ladugårdsinredningen togs dock bort efter en eldsvåda 1898, och kyrkan är idag en välbevarad ruin.

Den har inretts till friluftsteater och samlar stor publik under hela semestersäsongen.