Stacks Image 281339

Sankt Olofs kyrkoruin, Visby

Ruinen efter Sankt Olofs kyrka som återfinns i Botaniska Trädgården i Visby, byggdes i början av 1200-talet och var antagligen församlingskyrka för de som bodde där.

Enligt den danske historikern Saxo Grammaticus krönika grundlades Sankt Olofs kyrka redan år 1102 av den danske kungen Erik Ejegod, som via Gotland och vidare genom Ryssland for på pilgrimsresa till Jerusalem tillsammans med sin drottning Botildis.
Men såväl byggnadsdetaljer som avgiftslistorna för de medeltida biskopsvisitationerna visar att kyrkan byggts omkring 1240, då den uppförts som tysk församlingskyrka i stadens norra församling, som ersättning för Sankt Nicolai, som övertagits av dominikanerorden.

Saxo Grammaticus som var sekreterare hos ärkebiskopen Absalon Hvide av Danmark i Roskilde i slutet av 1100-talet, skrev för övrigt i ett verk som i översättning hette "Danernas bedrifter", en berättelse som handlade om en dansk sagokung vid namn Amlethus.
En viss engelsk dramatiker vid namn William Shakepeare skrev ett antal hundra år senare utifrån denna berättelse. Ett verk som han döpte till Hamlet!

Kyrkan övergavs efter reformationen och tycks vara en av de första som blivit ruin, då endast tornet är utsatt på en karta från mitten av 1600-talet.

På ruinen växer Gotlands största exemplar av den gotländska landskapsväxten murgröna, eller Rindi som det kallas på Gotländska.