Stacks Image 275443

Övraby kyrkoruin Halmstad
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullen AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.6964,12.8731