Stacks Image 275443

Övraby kyrkoruinKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Kringla.nu
Bok: ”Sankt Nikolai kyrka i Halmstad”. Ludvig Kollberg. 1996. ISBN 91-973034-0-2

Gps: 56.6964,12.8731