Stacks Image 275443

Övraby kyrkoruin Halmstad


Övraby kyrkoruin ligger på platsen där Halmstad ursprungligen låg. Den första kyrkan på platsen, Halmstads Vårfrukyrka, Maria kyrka, uppfördes redan ungefär år 1000, och ersatte omkring år 1100 av en stenkyrka. Denna kyrka blev sedan enligt katolsk sed moderkyrka för de nya kyrkor som kom att uppföras efter 1320 i den nya befästa staden Broktorp-Halmstad, som uppfördes vid Nissans mynning i ett sankområde på gården Broktorps mark.

Men platsen där Halmstad ligger idag finns onämnd i historieböckerna redan i mitten av 1000-talet. År 1062 skedde Slaget vid Nissan här, ett enormt sjöslag mellan hundratals vikingaskepp, när den norske kungen Harald Hårdråde segrade över den danske kungen Sven Estridsen.

Antagligen flyttade man för att den nya platsen klarade av att ta emot mer fartyg med djupare skrov. Dessutom hade risken för attacker från havet minskat något vid den här tiden vilket gjorde det mer säkert att vara kustnära.

Det gamla samhället kom efter flytten att kallas Övraby, men Svenska arméns härjningar på 1560-talet under Nordiska sjuårskriget innebar slutet för "den övre byn". Samhället Övraby och dess kyrka brändes ner. Kyrkans silver räddades dock och kyrkklockan fördes till Nikolai kyrka i Halmstad.

På 1260-talet låg ett dominikanerkloster och Sankt Örjans kapell i närheten, vid nuvarande Örjans vall. Att dominikaner slog sig ner här bör betyda att samhället redan då hade status som stad, även om de äldsta stadsprivilegierna är daterade till 1307.
Under 1300-talet och i början av 1400-talet flyttade dominikanerna in i Halmstad och 1430 stod klostret Sankta Katarina klart innanför Halmstads portar och vallgravar.
Sankt Örjans kapell omnämns sedan som hospital, förvaltat av ärkebiskopen i Lund. Tegelruinen efter klostrets kapell fraktades bort på 1860-talet, men kapellets grundmurar har frilagts vid 1900-talets början.