KYRKOGUIDEN.SE berättelser ur vår kulturhistoria
Järvsö kyrka

AUDIOGUIDE ÄNNU EJ TILLGÄNGLIG

Järvsö kyrka, som ligger på en ö mitt i Ljusnan anses vara en av Sveriges största landsbygdskyrkor, och är byggd med torn över koret som ligger i norr.
Den är ritad av arkitekten vid Överintendentämbetet, Carl Gustav Blom-Carlsson. Han hette ursprungligen bara Blom i efternamn, men det fanns en samtida arkitekt vid namn Gustav Adolf Blom, och för att undvika förväxling lade han Carlsson till sitt efternamn.

Kyrkan är alltså inte som brukligt byggd i öst-västlig riktning. Anledningen till detta var att man på grund av kyrkans storlek inte kunde placera den på annat sätt på ryggåsen utmed Kyrkön.

Kyrkan byggdes på 1830-talet efter att den gamla medeltida stenkyrkan på samma plats blev för liten. Den nya kyrkan rymde till en början 2 400 platser.

I slutet av 1800-talet byggdes den dock om invändigt, från salskyrka till en treskeppig basilika med invändig absid. Ombyggnationen var nödvändig då man upptäckt sprickor i kyrkans väggar som visade att det fanns risk att hela kyrkan kunde rasa. Efter ombyggnaden var antalet platser 1700, vilket är lika många som den gamla kyrkan hade. Vid ännu en senare renovering breddades gångarna, och kyrkan fick ännu färre sittplatser. Kyrkan har nu drygt 1400 fasta sittplatser.

I de sju nischerna under valvbågen står bilder i marmorstuck av Kristus och apostlarna, skulpterade av konstnären Yngve Andersson med hjälp av skulptören Giovanni Inganni.

Dopfunten av italiensk vit marmor har ritats av Maj Starck och den invigdes 1970.

Predikstolen från 1772 fanns ursprungligen i den gamla kyrkan och sattes upp i den nya, där den fick sitta till 1892, då den byttes ut mot en ny predikstol. Den gamla såldes på en auktion för en krona, men den privatperson som köpte predikstolen lät den ligga kvar på kyrkans vind, och 1936 skänkte han tillbaka den till församlingen. Vid en renovering i slutet av 1950-talet restaurerades den och sattes upp på sin nuvarande plats.

Kyrkan har två orglar. Den stora orgeln på läktaren har byggts om och bytts ut flera gånger. Den nuvarande är byggd 1993 av Grönlunds orgelbyggeri AB men man återanvände den gamla orgelfasaden, som byggdes 1754, och alltså även den satt i den gamla kyrkan. Även kororgeln som tillkom 1974 är byggd av Grönlunds.

I kyrkans ägo finns bland annat ett medeltida fragmentariskt krucifix från 1300-talet. Och i sakristian finns originalanteckningar av ärkebiskop Johan Olof Wallin, som skrev den så kallade Järvsöpsalmen, psalm 512 i den svenska psalmboken, i samband med att han invigde kyrkan sommaren 1838.

________________________________________________________________________________________________
Källor:
Webb: Järvsö församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
________________________________________________________________________________________________

Textbearbetning Christer Smedberg.


close
Get Directions to Our Location