kyrkor
guider producerade av Kyrkoguiden
startsida / om mig / kontakt


Kyrkorna är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. De är oftast de äldsta byggnaderna i landskapet och var också länge en central och viktig del av livet för befolkningen på orten.

I en regeringsproposition från 1996 beskrivs hur viktigt det är att visa upp kulturarvet. Detta för att det inte ska kunna missbrukas i rasistiska sammanhang. I propositionen uttrycks: ”Enstaka grupper i samhället skall inte kunna lägga beslag på det kulturarv som tillhör oss alla.”
Man anser att det kyrkliga kulturarvet har en stor betydelse för att man ska förstå vad Sverige är och vilken betydelse Sverige har som europeisk nation.

-

Så kallad ”kyrkoturism” är ett växande fenomen. Redan för mer än 10 år sedan gjorde Svenska kyrkan en undersökning som då visade att 36 % av svenskarna varje år besöker en kyrka i egenskap av turist.
Det är dock svårt att ge någon fullständigt rättvisande statistik, eftersom en ansenlig del av besöken sker då det inte pågår en gudstjänst eller annan organiserad verksamhet.
Många av dessa besökare möts också av en stängt och låst kyrka. Filmer men även audioguider är ett sätt att nå ut med information om kyrkan och dess historia även under de tider kyrkan är stängd eller obemannad.
Många ”turistar” också hemma framför sin dator och då är film med en berättarröst som guidar ett utmärkt sätt att informera om kyrkan och dess historia.

På dessa sidor kommer jag att presentera kulturhistoriska fakta om svenska kyrkor eller kyrkplatser.

Guiderna finns som ljudfiler eller/och filmer.

Audioguiderna kan med fördel avlyssnas med mobiltelefonen när man besöker kyrkan.
Man når audioguiden via en QR-kod. Genom denna kommer man till en webbsida som är anpassad för smartphones.

-

Hösten 2013 började jag på uppdrag av Lunds stift producera audioguider för kyrkor i Skåne och Blekinge. Projektet som nu också omfattar filmer är länkat till den karaktärisering som genomförs av kyrkorna i Lunds stift.
Audioguider och filmer håller också på att produceras för kyrkor i Växjö och Linköpings stift.

-

Jag som driver Kyrkoguiden.se heter Christer Smedberg, och har tidigare under 18 år jobbat som reporter och programledare på radio, samt som speaker på tv. 
Jag har sedan 2006 producerat audioguider, bland annat på uppdrag för Statens Fastighetsverk, Stockholms Länsmuseum, Marinmuseum i Karlskrona, Östsvenska turistrådet, Runriket i Täby och Vallentuna samt ett antal kommuner över hela landet.

Bland de kunder som jag producerat och producerar guider för finns förutom Lunds stift även bland annat Kustkyrka Bohuslän, Kyrkan på Orust, Kyrkrundan i Västra Götaland, Svenska kyrkan i Göteborg, Linköpings stift, Växjö stift samt olika församlingar/pastorat.

-

Tillsammans med Sveriges kyrkogårds- krematorieförbund producerar jag även kyrkogårdsvandringar med hjälp av QR-koder.
Se mer på www.kulturgravar.se (öppnar i nytt fönster)

Stacks Image 62959Stacks Image 62952