BLEKINGE / KARTArund ring rödRödmarkerade kyrkor = audioguide.
rund ring blåBlåmarkerade kyrkor = ljudsatt bildspel (för mobiltelefon finns istället audioguide).