SKÅNE / KARTArund ring rödRödmarkerade kyrkor = audioguide.
rund ring blåBlåmarkerade kyrkor = film (för mobiltelefon finns även audioguide).