UPPLAND / KARTARödmarkerade kyrkor = audioguide.
Grönmarkerade kyrkor = ljudsatt bildspel (för mobiltelefon finns istället audioguide).