Stacks Image 275455

Sankt Knuts kapellruin


Ruinen efter Sankt Knuts kapell ligger ca 200 meter väster om fornborgen Gråborg. Namnet har kapellet fått från den danske helgonkonungen Knut som blev dödad i ett uppror i Odense år 1086.

Kapellet uppfördes under 1100-talet, hette då Capella Sankt Kanuti in Algotsrum, och namnet visar att platsen troligen har haft kontakter med Danmark och de danska Knutsgillena. Efter öländska förhållanden var kapellet ovanligt påkostat, och var försett med bland annat ursprunglig korportal vilka är sällsynta på Öland.

Kapellet var försett med målade fönster och ägde Ölands största altarskåp, som numera finns att se i Algutsrums kyrka, och där finns också en stavkorshäll från kapellet.

Under reformationstiden övergavs kapellet och fick förfalla. Man har funnit rester av kol och aska som antyder att kapellet har brunnit. När kapellet övergavs på 1500-talet konfiskerades den enda klocka av kronan.

Kapellbyggnaden har troligen varit omgiven av en mindre kyrkogård, för man har påträffat både skelett och gravstenar i närheten.