Stacks Image 234531

Vreta klosterkyrkaKällor:
Webb: Vreta klosters församling.
Bok: ”Vreta klosters kyrka”. Göran Tagesson. Andra omarbetade upplagan 2007. ISBN 978-91-7962-124-4
Pdf: ”Vreta klosterkyrka”. Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005.
Bok: ”Klosterliv i Vreta”. ISBN 91-630-6927-X

Gps: 58.4821, 15.5175