Stacks Image 233111

Åsbo kyrka


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Åsbo kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum delrapport 2006. Jessica Åkeson vid Östergötlands länsmuseum.
Informationsblad: ”Åsbo kyrka - en kort beskrivning”. Anette Vibeke.

Gps: 58.2403,15.1087


Stacks Image 233171