Stacks Image 249715

fd Caroli kyrka MalmöKällor:
Webb: ”Caroli Kyrka såldes för två miljoner”. Sydsvenska dagbladet. 2009-12-31.
Bok: ”Malmö stads historia”. Första delen. 1971.

Gps: 55.6075, 13.0067