Stacks Image 293402

Källs Nöbbelövs kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Källs Nöbbelövs kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8859, 13.0775

Producerad för

Stacks Image 293281