Stacks Image 267091

Sankt Peters klosters kyrka Lund


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg & Lunds stift, Max Laserna, Henrik Nilsson.

Källor:
Webb: Sankt Peters kloster församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Klosterkyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Henrik Nilsson och Max Laserna. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Pdf: "Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund. Vård- och underhållsplan". Regionmuseet i Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow 2014. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster).
Folder: Klosterkyrkans historia.Gps: 55.7043, 13.1860

Producerad för

Stacks Image 65528