Stacks Image 242813

Västra Sallerups kyrkaKällor:
Pdf: ”Västra Sallerups kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016 Max Laserna.

Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8297,13.2775

Producerad för

Stacks Image 242675