Stacks Image 236539

Östra Hoby kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)

Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson/HioPhoto Pär-Martin Hedberg.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Muntid information från Gärdsnäs pastorat.

Gps: 55.4720, 14.2315

Producerad för

Stacks Image 236091