Stacks Image 289562

Maglarps nya kyrka (riven)Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”När Gud flyttar ut – ödekyrkor förr och nu”. Jes Wienberg.

Gps: 55.3824, 13.0697