Stacks Image 272060

Stora Herrestads kyrka

Exakt när den nuvarande kyrkan byggdes vet man inte, men förmodligen någon gång i början av 1100-talet. Kyrkans västtorn tillkom något senare under samma århundrade.
Man har hittat spår av kalkmålningar på valven från 1400-talet som man tillskriver den så kallade Snårestadsmästaren.

Dopfunten är troligen samtida med kyrkan och är dekorerad med senromanska ornament. Till dopfunten hör också ett dopfat som troligen är tillverkat i Tyskland i början på 1660-talet.

Predikstolen är från 1602 i dansk renässans stil. Den är vackert deckorerad med bland annat bilder på de fyra evangelisterna. Även altaruppsatsen är från ungefär samma tid. Altaret tillverkades dock 1684.

Att platsen har gamla anor vet vi, för Herrestad omnämns första gången i ett gåvobrev av kung Knut den helige 1085. Och i mitten av 1400-talet var Stora Herrestad sätesgård för väpnaren Anders Galen, som hörde till en välkänd Dansk släkt under Skånes medeltida historia.

I slutet av 1600-talet omfattade egendomen i stort sett hela socknen.

Herrestad har ofta bytt ägare. Bland annat har godset en tid tillhört fältmarskalken Otto Wilhelm von Königsmarck och senare Anna Maria Cronacker. Även landshövdingen i Malmöhus län Carl Gustaf Hård af Segerstad, som efter nederlaget vid Poltava 1709, som ung löjtnant vid Livdrabanterna följde Karl XII på hans flykt till Turkiet och senare blev general, guvernör i Skåne, riksråd och greve. Han dog 1744 på Herrestad. Det var sonen greve Johan Ludvig Hård som 1756 lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Hans och första hustrun Ulrika Wachtmeisters vapensköldar pryder än idag väggen vid stora ingången. Johan Ludvig Hård bodde dock inte speciellt länge på Stora Herrestad. Han var inblandad i en planerad revolution 1756 med syfte att skaffa kung Adolf Fredrik mer makt. Statskuppen avslöjades innan den hann sättas i verket och ledarna avrättades. Greve Hård dömdes också att mista liv, men han lyckades fly till utlandet och gick i preussisk krigstjänst, där han avancerade till general och guvernör i Spandau. Domen mot honom upphävdes så småningom.
Han son Carl Ludvig som övertagit säteriet sålde i slutet av 1700-talet Stora Herrestad till ett bolag bestående av tretton förmögna personer i Ystad.