Stacks Image 253802

Bolshögs kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Bolshögs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5126, 14.2393

Producerad för

Stacks Image 253732