Stacks Image 236524

Östra Herrestads kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson/Gärdsnäs pastorat Ulrika Wallebom.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Svenska kyrkmålningar från medeltiden”. Bengt G Söderberg 1951.
Muntlig information från Gärsnäs församling.

Gps: 55.5262, 14.1667

Producerad för

Stacks Image 236109