Stacks Image 236704

Östra Tommarps kyrka

Den nuvarande kyrkan i Östra Tommarp byggdes 1857 på samma plats som en tidigare medeltida kyrka från 1100-talet. Man behöll det gamla tornet, som dock revs år 1888 och ersattes av nuvarande torn.

Den föregående kyrkan var under medeltiden klosterkyrka för Tommarps kloster, eller Thumatorp som man sade då. Under medeltiden hade Thumatorp stadsprivilegier och det var omkring 1150 som ett premonstratenserkloster anlades här. Thumatorp var då tillsammans med Lund och Helsingborg de viktigaste förvaltningsorterna i det danska Skåne. Under första delen av 1500-talets förlorade orten sina privilegier, Thumatorp förvandlades med tiden till en ordinär kyrkby och klostret drogs in i samband med reformationen.

Man tror att den äldsta kyrkan som kallade Sankta Maria kyrka, var ganska liten, cirka 6 meter bred och ungefär 12 meter lång, och att den låg inom den nuvarande kyrkans murar.
Kyrkan var byggd av kalksten och fältsten, och som takbeklädnad hade bly använts. När man rev kyrkan hittade man nämligen en stor mängd bly som hade runnit ner i murarna vid en eldsvåda.

Invändigt var Sankta Maria kyrka vackert målad och beklädd med helgonbilder. Altartavlan var dubbel och slogs upp i två portar.

Sommaren 1749 besöktes kyrkan av Carl von Linné. Han hade bland annat hört talas om tre dödskallar som förvarades i byns kyrka. Enligt ryktet var dödskallarna ovanligt stora, och många såg detta som ett bevis på att människor förr hade varit större till växten. Men efter att ha mätt skallarna i kyrkan kunde Linné konstatera att de var av samma storlek som helt normala huvuden. Efteråt skrev han i sin reseskildring: "Varföre dessa skallar här bevaras såsom en antikvitet, visste ingen att giva”.

Så till den nuvarande kyrkan. Inget finns kvar av dekormålningarna som prydde den då nya kyrkans väggar och valv i mitten av 1800-talet. Istället är det det sena 1800-talets smak som präglar kyrkans interiör, och endast sakristians stjärnhimmel har fått bli kvar. Kyrkorummet har kryssvalv och koret avskiljs från sakristian med en vägg.

Altartavlan "Christus Consolator" är utförd av August Almén 1886 och är en kopia av Carl Blochs altartavla i Hörups kyrka. Almén gjorde även bland annat en kopia av samma tavla till närliggande Stiby kyrka här på Österlen.

Predikstolens har fem fält med snidade figurer föreställande Kristus och de fyra evangelisterna. Dessa figurer kommer från en äldre predikstol från 1600-talets början.

Dopfunten är av huggen sandsten och utförd efter Torsten Leon Nilssons ritning 1958. Den gamla dopfunten finns numera på Historiska muséet i Lund.
Där finns också den gamla madonnabilden av trä, som tyvärr är ganska skadad. Den är sannolikt ett nordtyskt arbete från 1300-talets första hälft.
Den nya Mariastatyn som står bakom dopfunten är gjord av skulptören Ralf Borselius.