Stacks Image 244774

Trollenäs kyrka



(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Trollenäs kyrka - utvändig renovering”. Lotta Eriksson. Regionmuseet Kristianstad 2006.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8641, 13.2441

Producerad för

Stacks Image 244449