Stacks Image 272540

Skepparslövs kyrkaKällor:
Webb: Vä-Skepparslövs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0147, 14.0680

Producerad för

Stacks Image 272536