Stacks Image 244804

Träne kyrkaKällor:
Webb: Vä Skepparslövs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9889, 13.9914

Producerad för

Stacks Image 244485