Stacks Image 236479

Österängskyrkan Kristianstad


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 56.0428, 14.1805


Stacks Image 236518