Stacks Image 300665

Håstads kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Max Laserna. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: www.scandia.hist.lu.se ”Bidrag till tolkningen av Knut den heliges gåvobrev till Lunds domkyrka år 1085”. Curt Weibull 2008.
Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Håstad kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.7741, 13.2270

Producerad för

Stacks Image 300519