Stacks Image 247209

Petersgårdens kyrka, Lund


(se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Max Laserna. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Sankt Peters kloster församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Möte med Tore Ekelin ” ur Källan, församlingsblad för Källstorps församling vintern/våren 2007.
Pdf: ”Petergårdens kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Max Laserna. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.7023, 13.1763

Producerad för

Stacks Image 247062