Stacks Image 234695

Adolfsbergskyrkan Helsingborg


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext.


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Adolfsbergskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Helsingborgs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 56.0456, 12.7468

Producerad för

Stacks Image 234683