Stacks Image 311105

Fjärestads kyrka

Den tidigare medeltida föregångaren till dagens kyrka var uppenbarligen liten och oansenlig samt vid mitten av 1800-talet i tämligen dåligt skick. Man beslutade därför att uppföra en ny kyrka.
Fjärestads nuvarande kyrka byggdes utanpå den tidigare kyrkan, som alltså kunde användas under större delen av byggnadstiden. Den gamla kyrkan revs sedan sten för sten och bars ut, och byggnadsmaterial från medeltidskyrkan återanvändes också till stor del.
Det medeltida tornet fick stå kvar, och hade redan tidigare under medeltiden genomgått en omfattande förändring. Tornet fick på 1200-talet tre våningsplan. I tornets bottenvåning finns det sengotiska kryssvalvet bevarat och i klockvåningen återfinns två medeltida takstolar av ek.
1863 kunde den nya kyrkan invigas.

Vid ett besök som Lundaprofessorn och arkitekten Carl Georg Brunius gjorde i den medeltida kyrkan i mitten av 1800-talet beskrev han bland annat en romansk, alltså tidigmedeltida portalutsmyckning i form av ett liggande lejon. Och i samband med en yttre renovering 1999 upptäcktes på långhusets norra sida, under takfoten i närheten av koret, en inmurad stenrelief föreställande just ett lejon.
Kanske är det samma sten om Brunius beskrev, och som sedan murades in vid bygget av den nya kyrkan. För att skydda reliefen överkalkades den vid renoveringen 1999, men en kopia finns i kyrkans vapenhus.

Stora delar av inredningen är skänkt av församlingsborna.
Bland annat har kyrkan en så kallad tiptyk, alltså ett tre delat altarskåp där även dörrarna är försedda med bilder, målad 1946 av konstnären Erik Abrahamsson, som även gjort liknande altarskåp till bland annat Oscar Fredriks kyrka i Göteborg och Tranemo kyrka i Västra Götaland. Motiven här är från Jesu liv och vi ser också samtliga lärjungar. När dörrarna är stångad visas motiv ur Jesus lidande.
Den tidigare altaruppsatsen från 1625 förvaras på Statens Historiska museum i Stockholm.

Den altarprydnad som ursprungligen fanns i den ombyggda kyrka var ett gyllene kors, som nu står vid korets norrvägg. Också Thorvaldsens Kristusfigur har fungerat som altarprydnad, och står även denna i koret.

I kyrkans ägo finns en träskulptur från första halvan av 1400-talet. Det är en så kallad pietàbild där den sörjande Maria sitter med den döde sonens kropp i knäet. Skulpturen har dock inte originalfärgen kvar, utan färgsättningen har tillkommit senare.

Predikstolen är från början av 1600-talet. De ursprunglig färgerna torgs fram 1946 av konservatorn Osvald Owald som anser att predikstolarna i Bårslöv och Fjärestad är tillverkade av samma konstnär, den så kallade ”Kronborgsmästaren”.

Dopfunten av mässing skänktes till kyrkan i slutet av 1800-talet, och här finns också en dopfunt av ek med dopfat av tenn som skänktes till kyrkan på 1970-talet. Vid grävningsarbeten intill kyrkan har en mindre del av en senromansk dopfunt påträffats.
Fragmentet utgör en del av funtens cuppa och kan troligen dateras till 1100-talets slut.

Orgeln tillverkades 1967 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund, men fasaden är från 1881.