Stacks Image 301048

Hässlunda kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Hässlunda kyrka”. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Pdf: ”Hässlunda kyrka”. Evy Hansson och Olof Tholander.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0277, 12.8976

Producerad för

Stacks Image 300717