Stacks Image 289439

Mörarps kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Per-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Mörarps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”: Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0591, 12.8766

Producerad för

Stacks Image 289420