Stacks Image 242466

Välluvs kyrka


(se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Välluvs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte 1. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0198, 12.7983

Producerad för

Stacks Image 65528