Stacks Image 240046

Ausås kyrka


BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg. Lunds stift / jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Ausås kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Strövelstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Inskriften på den medeltida dopfunten i Ausås kyrka läst och identifierad”. Fornvännen. Anna Blennow.

Gps: 56.1670, 12.8875

Producerad för

Stacks Image 240030