Stacks Image 239956

Arilds kapell


(se en film om kapellet)
med Svensk undertext

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan, Brunnby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Arilds kapell - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.2739, 12.5750

Producerad för

Stacks Image 239940