Stacks Image 259903

Farhults kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svenska undertexter


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Farhults kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”: Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2140, 12.7122

Producerad för

Stacks Image 259860