Stacks Image 301058

Höganäs kyrka (Himmelsfärdskyrkan)


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Höganäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Himmelsfärdskyrkan Höganäs - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.1994,12.5587

Producerad för

Stacks Image 300753