Stacks Image 286862

Lerbergets kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Kyrkoguiden Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Lerbergets kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1761, 12.5658

Producerad för

Stacks Image 286705