Stacks Image 239764

Vikens kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Vikens kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning” Lunds stift. Kerstin Börjesson 2015.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3Gps: 56.1461, 12.5719

Producerad för

Stacks Image 65528