Stacks Image 242456

Väsby kyrka


(se en film om kyrkan)
med Svensk undertext


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Väsby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Webb: Kulla pastorat.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.2074, 12.5954

Producerad för

Stacks Image 65528